Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

serenite
4757 400c 500
Reposted fromkelu kelu viawaco6 waco6

November 10 2018

serenite
1031 e2f5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
serenite
7210 fa27 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
serenite
Dad Builds Father-Daughter Mech Warrior Costume For The Two Of Them
Reposted fromPsaiko Psaiko viasober sober
serenite
4738 2366
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapulczynski pulczynski
serenite
9294 eba7 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi via8agienny 8agienny
serenite
4751 3186 500
Reposted fromteijakool teijakool via8agienny 8agienny

November 09 2018

serenite
3285 8ca5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSoulPL SoulPL
serenite
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSoulPL SoulPL
serenite
3753 7368 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL via8agienny 8agienny

November 08 2018

serenite
"Prawdziwy majstersztyk ze stolycy: Maliniak dostał zyebę, że nie zaprosił byłych prezydentów. Więc ich zaprosił na marsz faszystów. Jednocześnie pisiory negocjowały z faszystami, że pójdą z nimi na marsz, ale mają zniknąć faszystowskie flagi. A faszyści, że nie. Więc Maliniak powiedział, że nie pójdzie w marszu, na który wszystkich zaprosił. Wtedy Hanka zabroniła faszystom marszu. To Maliniak z Matołuszkiem powiedzieli, że oni zorganizują na miejsce marszu faszystów marsz pisiorów i wszystkich zapraszają. Na tej samej trasie. Ale wtedy faszysći powiedzieli, że oni odwołują się do sądu i jak sąd uzna ich rację, to organizują swój marsz z faszystowskimi flagami a mają pierszeństwo dzięki pisiackiej ustawie dla marszów cyklicznych. A Maliniak z Matołuszkiem zapowiedzieli już, że ichni marsz zorganizuje wojsko z transporterami opancerzonymi.I teraz będą musieli iść w marszu z flagami faszystowskimi albo nie pójść na marsz na który zaprosili wszystkich."
— komancz
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viawaco6 waco6
serenite
2897 e792 500
Reposted fromfungi fungi vialiveattherainbow liveattherainbow

November 06 2018

serenite
0385 d9a9 500
serenite
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viawaco6 waco6

November 05 2018

serenite
8042 d7cf
Żywa Kropla Kału #altmed
Reposted fromstmi stmi vialiveattherainbow liveattherainbow

November 04 2018

serenite
9657 7225 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
serenite
serenite
serenite
serenite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl